Základní umělecká škola

Základní umělecká škola na ulici Veveří 133 je třetí nejstarší školou tohoto druhu v Brně. Vznikla v roce 1950 a vyučovalo se pouze hře na klavír, housle, harmoniku, sólovému zpěvu a taneční průpravě. Školu navštěvovalo 192 žáků.

Během padesátileté působnosti došlo k velkému rozmachu školy. Zejména politické změny po roce 1990 přinesly rovněž rozšíření a obohacení působnosti uměleckých škol - jak v jejich vnitřním chodu, tak ve veřejné činnosti.

V současné době nabízí ZUŠ výuku ve všech čtyřech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Téměř od počátků své existence se škola aktivně podílí na kulturním životě města Brna a pěstuje i celou řadu kontaktů s ostatními uměleckými školami nejen doma ale i v zahraničí.

Škola je spoluorganizátorem mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS.

Řada žáků každoročně pokračuje ve studiu uměleckých oborů na středních a vysokých školách a uplatňuje se na profesionální umělecké scéně.

Hlavním a nejdůležitějším cílem školy však je ovlivňovat život dětí, jejich rodičů a blízkých. Obohacovat jejich život o umění od amatérské až po profesionální úroveň.

Vzhledem k tomu, že školu navštěvují mladí umělci vynikajících kvalit, zrodila se myšlenka dát jim příležitost uplatnit své ambice v multidivadelním projektu a tím předvést školu v plném světle. Totiž dostat na jedno jeviště, do jednoho projektu vše nejlepší co škola má.

Jsme přesvědčeni, že forma multidivadelní produkce je k tomu nejvhodnější a nejzajímavější (i když zároveň nejnáročnější).

Díky tomuto projektu navazuje škola kontakty s uměleckými školami v zahraničí (např. Utrecht, Lipsko atd.)

 

Eva Chlebníčková

ředitelka